март 8, 2021

Elektrolitni analizatori

Diamond Smartlyte®  Plus

Diagnostics SmartLyte® Plus elektrolitni analizator je kompletno automatizovani system koji meri Na+, K+, Cl-, Ca++ i Li+ iz pune krvi, seruma, plazme i urina koristeći tehnologiju jon selektivnih elektroda (ISE). Diamond SmartLyte® Plus je jedinstveno dizajniran sa moćnim mikroprocesorom, lakim interfejsom sa eksternim LIS sistemima, radi sa novim ekranom na dodir, bar-kod skenerom i memorijom od preko 10,000 rezultata pacijenata. Sistem trenutno radi na preko 12 jezika i nudi laboratorijama opciju korišćenja analizatora bilo za humanu ili veterinarsku primenu.

BROCHURE