децембар 21, 2016

Slis_sr

Ultimativni   integrisani informacioni   sistem   za   kliničke  i  radiološke   laboratorije

Infomed C.S. je osnovan 1993. godine i od tada aktivno radi na razvoju, dizajnu i implementaciji “SLiS Enterprise”-a na tržištu sektora IT-a u zdravstvu. “SLiS Enterprise” je veoma jednostavan za korišćenje. Za njegov dizajn korišćeni su internacionalni standardi . Razvoj “SLiS Enterprise” informacionog sistema je izvršen sistematskim istraživanjem, a dizajn i interaktivni proces izgrađen na osnovu zahteva i radnog procesa brojnih laboratorija. Infomed C.S. spada u grupu kompanija koje su veliki lideri u IT sektoru zdravstva. Njihove usluge i proizvode koristi IT sektor zdravstva u Grčkoj, Srbiji, Rusiji, Velikoj Britaniji, Kipru i Libiji. Proces razvoja SLiS-a i podrške za isti se vrši po najvišim standardima kvaliteta (ISO 9001:2008). Informacioni sistem “SLiS Enterprise” je veoma  fleksibilan i prilagodljiv bilo kojoj laboratoriji. Pored lokalne laboratorije se podrazumeva i mogućnost veze između iste i punktova koji su geografski udaljeni. Omogućen je „pametan“ pregled rezultata pacijenata i QC podataka generisanih od strane raznih aparata. Postoji mogućnost povezivanja raznih tipova aparata. Optimizovan je rad u laboratoriji, zatim povećava se efikasnost laboratorije minimizovanjem napora radnog osoblja u laboratoriji, poboljšava se kvalitet laboratorijskih usluga i maksimizuje se bezbednost pacijenata.

 

Zanimljive činjenice o “SLiS Enterprise”-u

 • Informacioni sistem “SLiS Enterprise” je baziran na iskustvu u oblasti zdravstva, od preko 20 godina i na ekspertizi na dijagnostičkom (IVD) tržištu;
 • Primenjen je i uspešno testiran u više od 800 laboratorija, pod različitim uslovima i sa različitim zahtevima;
 • Koristi ga preko 10.000 ljudi, zaposlenih u laboratorijama zdravstvenih ustanova i privatnim laboratorijama iz 6 država;
 • U većini slučajeva se u laboratorijama dnevno kreira oko 5.000 naloga pacijenata;
 • Ugrađeni su protokoli za preko 700 laboratorijskih aparata;
 • Povezan je sa brojnim aplikacijama, korišćenjem HL7 ili specifičnih protokola (HIS, LIS, CIS, ERP). 

Zašto koristiti “SLiS Enterprise”? 

– Efikasnost procesa

 • Adaptivan i jednostavan grafički korisnički interfejs (GUI);
 • Automatski prenos rezultata sa laboratorijskih analizatora u “SLiS Enterprise”;
 • Napredna funkcionalnost naručivanja testova, brisanje, odnosno dodavanje testova za određeni nalog pacijenta i napredan pregled rezultata testova;
 • Maksimalno iskorišćenje mogućnosti laboratorijskih aparata, kao i funkcionalnosti istih.

– Jednostavnost

 • Instalacije, obuke, učenja i korišćenja;
 • Povezivanja sa aparatima u laboratoriji;
 • Navigacije u „user-friendly“ interfejsu;
 • Nadogradnje;
 • Prevoda u bilo koji jezik (do sada u 5);
 • Povezivanja sa HIS-om ili nekom trećom aplikacijom. 

– Konzistentnost i mogućnosti

 • Prošireno upravljanje rezultatima;
 • Standardizovan pristup nezavisno od tipa laboratorijskog aparata i dela laboratorije;
 • Kompletan i analitički razvoj komunikacionih protokola i prevod flegova sa aparata na čoveku razumljivi jezik. 

– Napredni standardi

 • Progresivna i visoko-tehnološka otvorena arhitektura; 
 • Podrška i upotreba dozvoljene komunikacije i standarda za enkoding;
 • Ugrađen HL7 komunikacioni protokol;
 • „Query-barcode” bazirani komunikacioni protokoli;
 • Ugrađen skript generator, jednostavan za upotrebu;
 • Ugrađen „user-friendly“ generator izveštaja;
 • Ugrađen centralizovan SMS Server, E-mail i Fax Server;
 • Postojanost WAN klijenta i WEB modula za pristup sa daljine. 

– Kvalitetne usluge

 • Ugrađen je snažan alat za kontrolu kvaliteta, obezbeđujući sva uobičajena QC pravila;
 • Alati i izveštaji za upravljanje akreditacijama;
 • Pretraga rezultata na osnovu raznih filtera (po analizi, pacijentu, uputiocu, lekaru, odeljenju laboratorije, itd.);
 • „Real-time“ uvid u stanje preostalih analiza za izvršenje u laboratoriji;
 • Praćenje rada u laboratoriji svakog korisnika SLiS-a i memorisanje istog;
 • Memorisanje svih izmena koje su izvršene nad svakom analizom u laboratoriji;
 • Samostalan rad u slučaju da HIS ili ne postoji ili nije u funkciji. 

– Proces prijema uzorka

 • Jednostavan prijem i unos pacijenata sa svim potrebnim identifikacionim i demografskim podacima:
 • Evidencija podataka o uputiocu (odeljenje, lekar, itd.);
 • Veoma jednostavno zadavanje traženih analiza organizovano na principu panela koji mogu biti dizajnirani prema potrebama korisnika (primer: biohemija, hematologija, urini, imunologija, itd.).