децембар 21, 2016

Imunologija

tosoh

 

aia-360

Tosoh AIA-360

Automatski imunohemijski analizator koji Vam nudi snagu automatizacije i odlične performanse u formatu stonog analizatora. Random access dozvoljava bilo koju kombinaciju testova, u bilo kom rasporedu u bilo kom vremenu i brzinu od 36 rezultata na sat sa prvim rezultatom u roku od  20 minuta od početka rada.

Karakteristike:

 • Automatski imunohemijski analizator
 • Veoma jednostavna upotreba
 • Prvi rezultat za 20 minuta
 • Kompaktnih dimenzija, samo 40 x 40 x 50cm i 30kg
 • Intuitivan korisnički interfejs
 • LIS konekcija
 • 300 rezultata može biti sačuvano u memoriji
 • Ugrađeni termalni štampač
 • Ugrađeni barkod čitač
 • Uzorkovanje iz primarnih epruveta, kao i iz test čašica
 • Određivanje nivoa uzorka, alarmiranje operatora ako nema dovoljno uzorka
 • Dualna detekcija klota održava integritet rezultata
 • Disk za uzorke može da primi 25 uzoraka i 25 testov

pdf  Brochure

 

TOSOH CL-1200

AIA-CL 1200 je potpuno automatizovan imunohemijski analizator pogodan za laboratorije srednje veličine i veće laboratorije. Brzina rada je 120 testova na sat. Vreme do prvog rezultata je 15 minuta.

 • Visoka osteljivost I preciznost: CLEIA metod
 • Kapacitet za uzorke je 100 (20 rekova po 5 uzoraka u svakom).
 • Jedinstveni dizajn čašica za reagense, kalibratore i diluente – svaka čašica se sastoji iz dva bazenčića.
 • Jedna čašica jedan test.
 • Jednostavan za upotrebu. Reagensi, kalibratori I diluenti su spremni za upotrebu I mogu se čuvati u  frižideru na aparatu. Kapacitet frižidera je 640 čašica.
 • Potpuno automatizovana kalibracija, razblaženje I pretretman uzorka.
 • Opciono:modul za automatsku pripremu Wash I Diluent rastvora.
 • STAT pozicija
 • Uzorci se pipetiraju pomoću nastavaka. Kapacitet za nastavke je 480.
 • Program sledljivosti je ugrađen u softver.
 • LIS konekcija

pdf  Brochure

 

TOSOH CL-2400

AIA-CL 2400 je potpuno automatizovan imunohemijski analizator pogodan za veće laboratorije. Brzina rada je 240 testova na sat. Vreme do prvog rezultata je 15 minuta.

 •  Visoka osetljivost i preciznost: CLEIA metod
 • Kapacitet za uzorke je 200 (20 rekova po 10 uzoraka u svakom).
 • Jedinstveni dizajn čašica za reagense, kalibratore i diluente – svaka čašica se sastoji iz dva bazenčića.
 • Jedna čašica jedan test.
 • Jednostavan za upotrebu. Reagensi, kalibratori i diluenti su spremni za upotrebu i mogu se čuvati u frižideru na aparatu. Kapacitet frižidera je 1280 čašica.
 • Potpuno automatizovana kalibracija, razblaženje i pretretman uzorka.
 • Automatska priprema Wash i Diluent rastvora.
 • STAT pozcija
 • Uzorci se pipetiraju pomoću nastavaka. Kapacitet za nastavke je 960.
 • Program sledljivosti je ugrađen u softver.
 • LIS konekcija

pdf  Brochure