20 децембра, 2016

Biohemija

mindraylogo

 

ba88aBA-88a
Poluautomatski hemijski analizator sa velikim ekranom na dodir i operativnim softverom lakim za korišćenje.

Karakteristike:

 • 7.0” TFT ekran na dodir i tastatura
 • Dva moda testiranja: protočna kiveta ili samo kiveta
 • Mogućnost testiranja end point, fixed-time i kinetičkih metoda
 • Korišćenje ekstere tastature i miša preko USB porta
 • Intuitivan korisnički interfejs
 • Ugrađeni termalni printer
 • Talasne dužine od 340 do 670nm
 • Može se programirati do 200 testova
 • Zaštita od nestanka struje
 • Laka promena između 4 temperature testiranja
 • Praćenje reakcione krive u realnom vremenu

 

pdf Brochure

 


 

 

BS-120
bs120
Automatski hemijski analizator, male veličine, stoni, 100 testova na sat

 

Karakteristike:

 • Potpuno automatski, random access
 • 100 testova na sat, do 300 testova na sat sa ISE (K, Na, Cl, Li)
 • Odeljak za reagense sa frižiderom
 • Fleksibilni disk za reagense/uzorke
 • Nezavisni mikser za mešanje reakcione smeše
 • Jednostavan i intuitivan korisnički interfejs
 • Najbolji odnos cene i efikasnosti
 • Pre-dilucija i post-dilucija uzoraka
 • Bi-direkcionalni LIS interfejs
 • 8 talasnih dužina: 340-670nm
 • Prikaz u realnom vremenu statusa uzoraka i reagenasa
 • Lako održavanje
 • Praćenje toka reakcije u realnom vremenu
 • Do 33 pozicija za uzorke, do 35 pozicija za reagense
 • Reakcione kivete za jednokratnu upotrebu koje smanjuju mogućnost carry-over-a
 • Westgard – ova pravila za kontrolu kvaliteta
 • Minimalna količina uzorka – 3uL
 • Automatsko pranje igle, detekcija nivoa tečnosti i zaštita od udara igle

 

pdf  Brochure

 

 


 

bs200

 

BS-200

Automatski hemijski analizator, male veličine, stoni, 200 testova na sat

 

Karakteristike:

 • Potpuno automatski, random access
 • 200 testova na sat, do 330 testova na sat sa ISE (K, Na, Cl, Li)
 • Odeljak za reagense sa frižiderom
 • Nezavisni mikser za mešanje reakcione smeše
 • Jednostavan i intuitivan korisnički interfejs
 • Najbolji odnos cene i efikasnosti
 • Pre-dilucija i post-dilucija uzoraka
 • Ugrađeni barkod čitač
 • Bi-direkcionalni LIS interfejs
 • 8 talasnih dužina: 340-670nm
 • Prikaz u realnom vremenu statusa uzoraka i reagenasa
 • Lako održavanje
 • Praćenje toka reakcije u realnom vremenu
 • Reakcione kivete za jednokratnu upotrebu koje smanjuju mogućnost carry-over-a
 • Westgard – ova pravila za kontrolu kvaliteta
 • Minimalna količina uzorka – 3uL

 

pdf Brochure

 


 

bs380

BS-380


Automatski hemijski analizator, samostojeći, koji radi brzinom od 300 testova na satTypical Users:

 

Karakteristike:

 • Potpuno automatski, random access
 • Brzina od 300 testova na sat, do 450 testova na sat sa ISE (K, Na, Cl)
 • Odeljak za reagense sa frižiderom
 • Kivete koje se ponovo koriste sa stanicom za ispiranje u 8 koraka
 • Nezavisni mikser za mešanje reakcione smeše
 • Automatsko pranje igle, detekcija nivoa tečnosti i zaštita od udara igle
 • 12 talsnih dužina, od 340 – 800nm
 • Ugrađeni barkod čitač
 • Pre-dilucija i post-dilucija uzorka
 • Bi-direkcionalni LIS interfejs
 • Jednostavan i intuitivan korisnički interfejs
 • Kapacitet od 75 pozicija za uzorke i 58 za reagense
 • Lako održavanje
 • Prikaz u realnom vremenu statusa uzoraka i reagenasa
 • Praćenje toka reakcije u realnom vremenu
 • Minimalna količina uzorka – 3uL
 • Westgard – ova pravila za kontrole

pdf  Brochure