децембар 20, 2016

Biohemija

DIRUI DR7000D

DIRUI DR-7000D

Poluautomatski analizator

 • Optički sistem koji koristi nove filtere za interferencije.
 • Visoka preciznost testiranja i pouzdanost sistema.
 • Iscrtavanje reakcione krive u realnom vremenu.
 • Ugrađeni termalni štampač i interfejs za eksterni štampač.
 • Veliki LCD ekran.
 • 8 talasnih dužina: 340nm, 405nm, 450nm, 492nm. 505 nm, 546 nm, 578 nm, 630 nm
 • Metodologija: Kinetička, brzina u 2 tačke, krajnja tačka, multi-standard.
 • Memorija aparata može da sačuva do 200 isprogramiranih testova i 3000 rezultata.

pdf  Brochure


CS-T180 Automatski biohemijski analizator

Mali i pametan

 • Brzina je 180 testova na sat za fotometrijske testove i 540 testova na sat sa ISE jedinicom (K, Na, Cl)
 • Holografsko ravno polje sa spektrofotometrom od 340 do 800 nm
 • Funkcija hemolize na aparatu, autometski test HbA1c iz pune krvi
 • Ušteda troškova: Minimalna zapremina uzoraka i minimalna reakciona zapremina
 • Ušteda prostora: Pogodno za male prostore
 • Bidirekcionalni LIS/HIS sistem za operacije na daljinu i minimalno održavanje
 • Inteligentni dizajn i prijateljska funkcija čini da korisnik uživa u radu

pdf  Brochure


CS-T240 Automatski biohemijski analizator

CS-T240 analizator je potpuno automatizovan i može se lako integrisati u svaki tip laboratorije za rutinske i hitne analize.

 • Brzina rada je 240 testova na sat.
 • Prioritet STAT uzorci.
 • Princip rada je: kolorimetrija i turbidimetrija.
 • Disk za uzorke i reagense ima 67 pozicija.
 • Višestruke funkcije diska za uzorke i reagense. Pozicije za reagense i uzorke definišu se u zavisnosti od potreba korisnika. Mogućnost čitanja barkodova reagenasa i uzorka.
 • Podržava različite tipove epruveta i standardne čašice za uzorke.
 • Holografsko ravno polje i spektrofotometar da bi postigli detekciju mikro zapremine reakcionih rastvora.
 • Igla za uzorke i reagense je 60nm polirana igla sa funkcijom detekcije koaguluma, detekcije nivoa tečnosti i zaštite od udarca.
 • Automatska detekcija nivoa tečnosti omogućava stabilne performase i smanjuje mogućnost kontaminacije na površini igle.
 • Mešači su obloženi teflonom da bi se sprečilo rasipanje tečnosti i smanjila mogućnost kontaminacije.
 • Mogućnost povezivanja na LIS/HIS, takođe podržava i mogućnost pristupa sa daljine.

pdf  Brochure


CS-T240 Plus Automatski biohemijski analizator

CS-T240 Plus analizator je potpuno automatizovan i može se lako integrisati u svaki tip laboratorije za rutinske i hitne analize.

 • Brzina rada je 240 fotometrijskih testova na sat, odnosno 480 testova na sat sa ISE jedinicom (Na, K, Cl).
 • Prioritet STAT uzorci.
 • Princip rada je: kolorimetrija i turbidimetrija.
 • Disk za uzorke i reagense ima 80 pozicija. Mogućnost čitanja barkodova reagenasa i uzorka.
 • Funkcija hemolize na aparatu, automatski test HbA1c iz pune krvi.
 • Podržava različite tipove epruveta i standardne čašice za uzorke.
 • Digitalna detekcija nivoa tečnosti smanjuje uticaj mehurića.
 • Mala potrošnja vode.
 • Softver je jednostavan za upotrebu.
 • TCP/IP konekcija, standard RJ-45.

pdf  Brochure


CS-400 Automatski biohemijski analizator

CS-400 automatski biohemijski analizator je analizatov vrhunskih performansi. On je idealni instrument za laboratorije srednje veličine. Nudi performanse do 88 fotometrijskih i 3 ISE testa istovremeno

Karakteristike:

 • Konstantna brzina od 400 testova na sat za fotometrijske testove i maksimalna brzina od 800 testova na sat sa ISE jedinicom (K, Na, Cl)
 • Holografsko ravno polje sa spektrofotometrom i klasterom optičke putanje da bi postigli detekciju mikro zapremine reakcionih rastvora
 • 60nm polirana igla sa funkcijama detekcije klota, zaštite od udarca i automatskim resetovanjem
 • Detekcija nivoa tečnosti koja smanjuje kontaminaciju carry-over-om na površini igle
 • 2 frižiderska odeljka za reagense sa 90 pozicija za reagense i jedan odeljak za uzorke sa 115 pozicija
 • Bi-direkcionalni LIS/HIS sistem za udaljene operacije i minimalno održavanje

pdf  Brochure


CS-480 Automatski biohemijski analizator

 • Kompaktne veličine sa robustnom funkcijom
 • Konstantna brzina od 400 testova na sat za fotometrijske testove i maksimalna brzina od 800 testova na sat sa ISE jedinicom (K, Na, Cl)
 • Holografsko ravno polje sa spektrofotometrom i klasterom optičke putanje da bi postigli detekciju mikro zapremine reakcionih rastvora
 • Polirana igla sa funkcijama detekcije klota, zaštite od udarca i automatskim resetovanjem
 • Pouzdani sistem frižidera za reagenase i uzorke
 • Funkcija hemolize na aparatu za automatski test HbA1c iz pune krvi
 • Automatska dilucija i funkcija automatskog ponavljanja
 • Bi-direkcionalni LIS/HIS sistem za udaljene operacije i minimalno održavanje

pdf  Brochure


CS-600B Automatski biohemijski analizator

 • Konstantna brzina od 600 testova na sat za fotometrijske testove i do 1000 testova na sat sa ISE jedinicom (K, Na, Cl)
 • Holografsko ravno polje sa spektrofotometrom i klasterom optičke putanje da bi postigli detekciju mikro zapremine reakcionih rastvora
 • 60nm polirana igla sa funkcijama detekcije klota, zaštite od udarca i automatskim resetovanjem
 • Detekcija nivoa tečnosti
 • 2 frižiderska odeljka za reagense sa 90 pozicija za reagense i jedan odeljak za uzorke sa 115 pozicija
 • Bi-direkcionalni LIS/HIS sistem za udaljene operacije i minimalno održavanje

pdf  Brochure


CS-680 Automatski biohemijski analizator

 • Kompaktne veličine sa robustnom funkcijom
 • Konstantna brzina od 600 testova na sat za fotometrijske testove i maksimalna brzina od 1000 testova na sat sa ISE jedinicom (K, Na, Cl)
 • Holografsko ravno polje sa spektrofotometrom i klasterom optičke putanje da bi postigli detekciju mikro zapremine reakcionih rastvora
 • Polirana igla sa funkcijama detekcije klota, zaštite od udarca i automatskim resetovanjem
 • Pouzdani sistem frižidera za reagenase i uzorke
 • Funkcija hemolize na aparatu za automatski test HbA1c iz pune krvi
 • Automatska dilucija i funkcija automatskog ponavljanja
 • Bi-direkcionalni LIS/HIS sistem za udaljene operacije i minimalno održavanje

pdf  Brochure


CS1200

CS 1200 Plus Automatski biohemijski analizator

Potpuno automatizovan biohemijski analizator.

 • Brzina rada je 800 fotometrijskih testova na sat, 400 ISE testova na sat (Na, K, Cl).
 • Prioritet STAT uzorci.
 • Igla za uzorke i dve reagensne igle R1 i R2. Igle poseduju automatsku detekciju nivoa tečnosti, praćenje nivoa tečnosti i funkciju detekcije klota (igla za uzorke).
 • Disk za uzorke ima 140 pozicija za standardne čašice i različite vrste epruveta.
 • Poseban disk za kontrole i kalibratore.
 • Diskovi za reagense R1 i R2 imaju frižidere sa po 132 pozicije za reagense i dve pozicije za deterdžente.
 • Automatsko skeniranje reagenasa i uzoraka.
 • Visoko efikasan mehanizam ispiranja kiveta toplom vodom.
 • Unapređen fotometrijski sitem. Holografsko ravno polje sa spektrofotometrom i klasterom optičke putanje da bi postigli detekciju mikro zapremine reakcionih rastvora i manju potrošnju reagenasa.
 • Mogućnost povezivanja na LIS/HIS, takođe podržava i mogućnost pristupa sa daljine.

pdf  Brochure


CS-1300B Automatski biohemijski analizator

 • Konstantna brzina od 900 testova na sat za fotometrijske testove i do 450 testova na sat sa ISE jedinicom (K, Na, Cl)
 • Holografsko ravno polje sa spektrofotometrom i klasterom optičke putanje da bi postigli detekciju mikro zapremine reakcionih rastvora
 • Veliki kapacitet diska za uzorke koji popravlja efikasnost rada
 • 60nm polirana igla sa funkcijama detekcije klota, zaštite od udarca i automatskim resetovanjem
 • Detekcija nivoa tečnosti koja smanjuje kontaminaciju carry-over-om na površini igle
 • 2 frižiderska odeljka za reagense sa 132 pozicije za reagense i 2 pozicije za reagense
 • Bi-direkcionalni LIS/HIS sistem za udaljene operacije i minimalno održavanje

pdf  Brochure


CS-1600 Automatski biohemijski analizator

 • Brzina do 1200 testova na sat i 450 testova na sat sa ISE jedinicom(K, Na, Cl)
 • Holografsko ravno polje sa spektrofotometrom i klasterom optičke putanje da bi postigli detekciju mikro zapremine reakcionih rastvora
 • Veliki kapacitet diska za uzorke koji popravlja efikasnost rada
 • 60nm polirana igla sa funkcijama detekcije klota, zaštite od udarca i automatskim resetovanjem
 • Detekcija nivoa tečnosti za reagens igle
 • 2 frižiderska odeljka za reagense sa 134 pozicija za reagense
 • Simultana analiza 3 ISE testa
 • Može se povezati na LIS/HIS sistem za udaljene operacije i minimalno održavanje

pdf  Brochure


DIRUI CS-2000

Nova generacija puna inovacija

CS-2000 sa poboljšanom efikasnošću i preciznošću donosi najbolje performanse u pogledu troškova uz odlično korisničko iskustvo.

 • Brzina jednog modula: 2000 testova/sat
 • Mogućnost dodavanja ISE jedinice svakom modulu
 • Maksimalni protok: 9600 test/sat (4 kolorimetrijska modula sa ISE jedinicama)
 • 6 sample loader-a tipa korpe sa skladištem za 10 rekova i 2 STAT reka koji omogućavaju ubacivanje maksimalno 620 uzoraka u jednoj seriji.
 • Rek za uzorke sa funkcijom dvosmernog postavljanja omogućava lako rukovanje i uštedu vremena za postavljanje uzoraka.
 • Dodatnih 146 pozicija za uzorke na svakom modulu.
 • 88 x 2 pozicije reagensa
 • Inteligentan i fleksibilan modularni dizajn.
 • Napredna holografska konkavna rešetka ravnog polja sa 16 talasnih dužina.
 • Minimalna reakciona zapremina: 70 ul

pdf  Brochure


CS-4000 Automatski biohemijski analizator

 • Potpuno automatski, random access
 • Nezavisna kontrola modula i operacija zarad povećanja efikasnosti
 • Brzina od 1000 testova na sat za svaki modul i maksimum od 4960 testova na sat uparivanjem 4 modula i jednog ISE modula
 • 2 frižiderska odeljka za reagense za svaki modul, 134 pozicija za reagense za svaki odeljak
 • Talasne dužine: 340nm do 800nm
 • Automatska detekcija klota i automatska provera serumskih indeksa
 • 8 stajanja 11 koraka inteligentni automatski sistem za ispiranje
 • Bi-direkcionalni LIS interfejs, koji podržava udaljeno održavanje

pdf  Brochure


CS-6400 Automatski biohemijski analizator

 • Vrhunski koncept dizajna- „modularna kombinacija“
 • Nezavisna kontrola modula i alternativna operacija za izbegavanje zastoja.
 • Prilagodljiv i fleksibilni sastav raznih kombinacija modula
 • Brzina do 1600 testova na sat po svakom modulu i maksimum od 7360 testova na sat uparivanjem 4 modula i jednog ISE modula
 • Automatska detekcija klota, zaštita od udara i automatsko resetovanje
 • Automatski rerun i automatska dilucija za popravljanje efikasnosti
 • Minimalni zahtevi održavanja
 • Bi-direkcionalni LIS interfejs, koji podržava udaljeno održavanje

pdf  Brochure