20 децембра, 2016

Biohemija

mindraylogo

 

ba88aBA-88a
Poluautomatski hemijski analizator sa velikim ekranom na dodir i operativnim softverom lakim za korišćenje.

Karakteristike:

 • 7.0” TFT ekran na dodir i tastatura
 • Dva moda testiranja: protočna kiveta ili samo kiveta
 • Mogućnost testiranja end point, fixed-time i kinetičkih metoda
 • Korišćenje ekstere tastature i miša preko USB porta
 • Intuitivan korisnički interfejs
 • Ugrađeni termalni printer
 • Talasne dužine od 340 do 670nm
 • Može se programirati do 200 testova
 • Zaštita od nestanka struje
 • Laka promena između 4 temperature testiranja
 • Praćenje reakcione krive u realnom vremenu

 

pdf Brochure

 


 

 

BS-120
bs120
Automatski hemijski analizator, male veličine, stoni, 100 testova na sat

 

Karakteristike:

 • Potpuno automatski, random access
 • 100 testova na sat, do 300 testova na sat sa ISE (K, Na, Cl, Li)
 • Odeljak za reagense sa frižiderom
 • Fleksibilni disk za reagense/uzorke
 • Nezavisni mikser za mešanje reakcione smeše
 • Jednostavan i intuitivan korisnički interfejs
 • Najbolji odnos cene i efikasnosti
 • Pre-dilucija i post-dilucija uzoraka
 • Bi-direkcionalni LIS interfejs
 • 8 talasnih dužina: 340-670nm
 • Prikaz u realnom vremenu statusa uzoraka i reagenasa
 • Lako održavanje
 • Praćenje toka reakcije u realnom vremenu
 • Do 33 pozicija za uzorke, do 35 pozicija za reagense
 • Reakcione kivete za jednokratnu upotrebu koje smanjuju mogućnost carry-over-a
 • Westgard – ova pravila za kontrolu kvaliteta
 • Minimalna količina uzorka – 3uL
 • Automatsko pranje igle, detekcija nivoa tečnosti i zaštita od udara igle

 

pdf  Brochure

 

 


 

bs200

 

BS-200

Automatski hemijski analizator, male veličine, stoni, 200 testova na sat

 

Karakteristike:

 • Potpuno automatski, random access
 • 200 testova na sat, do 330 testova na sat sa ISE (K, Na, Cl, Li)
 • Odeljak za reagense sa frižiderom
 • Nezavisni mikser za mešanje reakcione smeše
 • Jednostavan i intuitivan korisnički interfejs
 • Najbolji odnos cene i efikasnosti
 • Pre-dilucija i post-dilucija uzoraka
 • Ugrađeni barkod čitač
 • Bi-direkcionalni LIS interfejs
 • 8 talasnih dužina: 340-670nm
 • Prikaz u realnom vremenu statusa uzoraka i reagenasa
 • Lako održavanje
 • Praćenje toka reakcije u realnom vremenu
 • Reakcione kivete za jednokratnu upotrebu koje smanjuju mogućnost carry-over-a
 • Westgard – ova pravila za kontrolu kvaliteta
 • Minimalna količina uzorka – 3uL

 

pdf Brochure

 


 

 

BS-380

Automatski hemijski analizator, samostojeći, koji radi brzinom od 300 testova na sat.

Karakteristike:

 • Potpuno automatski, random access
 • Brzina od 300 testova na sat, do 450 testova na sat sa ISE (K, Na, Cl)
 • Odeljak za reagense sa frižiderom
 • Kivete koje se ponovo koriste sa stanicom za ispiranje u 8 koraka
 • Nezavisni mikser za mešanje reakcione smeše
 • Automatsko pranje igle, detekcija nivoa tečnosti i zaštita od udara igle
 • 12 talsnih dužina, od 340 – 800nm
 • Ugrađeni barkod čitač
 • Pre-dilucija i post-dilucija uzorka
 • Bi-direkcionalni LIS interfejs
 • Jednostavan i intuitivan korisnički interfejs
 • Kapacitet od 75 pozicija za uzorke i 58 za reagense
 • Lako održavanje
 • Prikaz u realnom vremenu statusa uzoraka i reagenasa
 • Praćenje toka reakcije u realnom vremenu
 • Minimalna količina uzorka – 3uL
 • Westgard – ova pravila za kontrole

pdf  Brochure

 


BS-240

bs-240

BS-240 je multifuncionalni biohemijski aparat sa protokom od 200 testova/sat. Iako je kopmaktne veličine, dostiže napredne funkcije koje nikada nisu viđene na sličnim proizvodima na tržištu, čineći ga optimalnim rešenjem za male laboratorije i bekap opciju za srednje i velike laboratorije.

Karakteristike:

 • Jedan od najmanjih biohemijskih analizatora sa brzinom od 200 testova/sat na tržištu, koji postiže maksimalnu uštedu prostora
 • Veliki kapacitet od 80 pozicija za reagense i 40 pozicija za uzorke koje se mogu proširiti do 80
 • Korak po korak uputstvo za održavanje za lakšu manipulaciju
 • Unapređeni sistem automatskog pranja obezbeđuje manje carryover-a i manju potrošnju vode
 • Tehnologija pametnog uzorkovanja omogućuje automatsku pripremu hemolizata za HbA1c test. Analiziranje sa opcijom bez ručne pripreme garantuje veliku produktivnost
 • Zapremina od 100μl reakcione zapremine za uštedu reagenasa

pdf  Brochure


BS-240 Pro

BS-240 Pro je nova generacija stonog biohemijskog analizatora, sa manjom površinom koju zauzima, robustnom funkcionalnošću, dizajnom prilagodljivom korisniku i dugim vremenom rada.

Karakteristike:

 • Konstantni kapacitet od 240 fotometrijskih testova na sat. Veliki i fleksibilni kapacitet od do 100 pozicija za uzorke ili 100 pozicija za reagense
 • Vodeća u industriji efikasnost od 100ul minimalne reakcione zapremine
 • Dizajn analizatora ga čini prilagodljivim korisniku
 • HbA1c pametna tehnologija uzorkovanja dozvoljava hemolizu na aparatu za HbA1c testove
 • Intuitivne mogućnosti softvera kao što su import kalibratora pomoću jednog klika i podešavanje carryover-a uzoraka

pdf  Brochure

CS-400 Automatski biohemijski analizator

CS-400 automatski biohemijski analizator je analizatov vrhunskih performansi. On je idealni instrument za laboratorije srednje veličine. Nudi performanse do 88 fotometrijskih i 3 ISE testa istovremeno

Karakteristike:

> Konstantna brzina od 400 testova na sat za fotometrijske testove i maksimalna brzina od 800 testova na sat sa ISE jedinicom (K, Na, Cl)
– Holografsko ravno polje sa spektrofotometrom i klasterom optičke putanje da bi postigli detekciju mikro zapremine reakcionih rastvora
> 60nm polirana igla sa funkcijama detekcije klota, zaštite od udarca i automatskim resetovanjem
> Detekcija nivoa tečnosti koja smanjuje kontaminaciju carry-over-om na površini igle
> 2 frižiderska odeljka za reagense sa 90 pozicija za reagense i jedan odeljak za uzorke sa 115 pozicija
> Bi-direkcionalni LIS/HIS sistem za udaljene operacije i minimalno održavanje

pdf  Brochure


CS-480 Automatski bioheijski analizator

Kompaktne veličine sa robustnom funkcijom
> Konstantna brzina od 400 testova na sat za fotometrijske testove i maksimalna brzina od 800 testova na sat sa ISE jedinicom (K, Na, Cl)
> Holografsko ravno polje sa spektrofotometrom i klasterom optičke putanje da bi postigli detekciju mikro zapremine reakcionih rastvora
> Polirana igla sa funkcijama detekcije klota, zaštite od udarca i automatskim resetovanjem
> Pouzdani sistem frižidera za reagenase i uzorke
> Funkcija hemolize na aparatu za automatski test HbA1c iz pune krvi
> Automatska dilucija i funkcija automatskog ponavljanja
> Bi-direkcionalni LIS/HIS sistem za udaljene operacije i minimalno održavanje

pdf  Brochure


CS-600B Automatski bioheijski analizator

> Konstantka brzina od 600 testova na sat za fotometrijske testove i do 1000 testova na sat sa ISE jedinicom (K, Na, Cl)
> Holografsko ravno polje sa spektrofotometrom i klasterom optičke putanje da bi postigli detekciju mikro zapremine reakcionih rastvora
> 60nm polirana igla sa funkcijama detekcije klota, zaštite od udarca i automatskim resetovanjem
> Detekcija nivoa tečnosti
> 2 frižiderska odeljka za reagense sa 90 pozicija za reagense i jedan odeljak za uzorke sa 115 pozicija
> Bi-direkcionalni LIS/HIS sistem za udaljene operacije i minimalno održavanje

pdf  Brochure


CS-680 Automatski bioheijski analizator

Kompaktne veličine sa robustnom funkcijom
> Konstantna brzina od 600 testova na sat za fotometrijske testove i maksimalna brzina od 1000 testova na sat sa ISE jedinicom (K, Na, Cl)
> Holografsko ravno polje sa spektrofotometrom i klasterom optičke putanje da bi postigli detekciju mikro zapremine reakcionih rastvora
> Polirana igla sa funkcijama detekcije klota, zaštite od udarca i automatskim resetovanjem
> Pouzdani sistem frižidera za reagenase i uzorke
> Funkcija hemolize na aparatu za automatski test HbA1c iz pune krvi
> Automatska dilucija i funkcija automatskog ponavljanja
> Bi-direkcionalni LIS/HIS sistem za udaljene operacije i minimalno održavanje

pdf  Brochure


CS-1300B Automatski bioheijski analizator

> Konstantka brzina od 900 testova na sat za fotometrijske testove i do 450 testova na sat sa ISE jedinicom (K, Na, Cl)
> Holografsko ravno polje sa spektrofotometrom i klasterom optičke putanje da bi postigli detekciju mikro zapremine reakcionih rastvora
> Veliki kapacitet diska za uzorke koji popravlja efikasnost rada
> 60nm polirana igla sa funkcijama detekcije klota, zaštite od udarca i automatskim resetovanjem
> Detekcija nivoa tečnosti koja smanjuje kontaminaciju carry-over-om na površini igle
> 2 frižiderska odeljka za reagense sa 132 pozicije za reagense i 2 pozicije za reagense
> Bi-direkcionalni LIS/HIS sistem za udaljene operacije i minimalno održavanje

pdf  Brochure


CS-1600 Automatski bioheijski analizator

> Brzina do 1200 testova na sat i 450 testova na sat sa ISE jedinicom(K, Na, Cl)
> Holografsko ravno polje sa spektrofotometrom i klasterom optičke putanje da bi postigli detekciju mikro zapremine reakcionih rastvora
> Veliki kapacitet diska za uzorke koji popravlja efikasnost rada
> 60nm polirana igla sa funkcijama detekcije klota, zaštite od udarca i automatskim resetovanjem
> Detekcija nivoa tečnosti za reagens igle
> 2 frižiderska odeljka za reagense sa 134 pozicija za reagense
> Simultana analiza 3 ISE testa
> Može se povezati na LIS/HIS sistem za udaljene operacije i minimalno održavanje

pdf  Brochure


CS-4000 Automatski bioheijski analizator

> Potpuno automatski, random access
> Nezavisna kontrola modula i operacija zarad povećanja efikasnosti
> Brzina od 1000 testova na sat za svaki modul i maksimum od 4960 testova na sat uparivanjem 4 modula i jednog ISE modula
> 2 frižiderska odeljka za reagense za svaki modul, 134 pozicija za reagense za svaki odeljak
> Talasne dužine: 340nm do 800nm
> Automatska detekcija klota i automatska provera serumskih indeksa
> 8 stajanja 11 koraka inteligentni automatski sistem za ispiranje
> Bi-direkcionalni LIS interfejs, koji podržava udaljeno održavanje

pdf  Brochure


CS-6400 Automatski bioheijski analizator

> Vrhunski koncept dizajna– „modularna kombinacija“
> Nezavisna kontrola modula i alternativna operacija za izbegavanje zastoja.
> Prilagodljiv i fleksibilni sastav raznih kombinacija modula
> Brzina do 1600 testova na sat po svakom modulu i maksimum od 7360 testova na sat uparivanjem 4 modula i jednog ISE modula
> Automatska detekcija klota, zaštita od udara i automatsko resetovanje
> Automatski rerun i automatska dilucija za popravljanje efikasnosti
> Minimalni zahtevi održavanja
> Bi-direkcionalni LIS interfejs, koji podržava udaljeno održavanje

pdf  Brochure