децембар 21, 2016

Hematologija

Hematologija – Maccura brend


Maccura F560

Poluautomatski 5-diff hematološki analizator

 • Za male i srednje laboratorije
 • Modovi rada: puna krv / kapilarna krv / razblažena krv
 • Brzina rada: 60 uzoraka/sat
 • Zapremina uzorka:
  • 20 μL pune krvi
  • 20 μL kapilarne krvi
  • 20 μL + 200 μL razblažene krvi
 • 3 Kanala:
  • Er/Tr Kanal (Impendanca)
  • Hgb/Bazo/Le Kanal (Kolorimetrija)
  • Kanal za diferencijaciju (Fluorescenca)
 • 24 parametara + 4 istraživačkih parametara + 3 histograma + 1 grafika rasejanja
 • Automatsko mešanje uzoraka
 • Dvosmerna LIS komunikacija


Maccura F580

Automatski 5-diff hematološki analizator

 • Za male i srednje laboratorije
 • Modovi rada: puna krv / kapilarna krv / razblažena krv
 • Brzina rada: 80 uzoraka/sat
 • Zapremina uzorka:
  • 20 μL pune krvi
  • 20 μL kapilarne krvi
  • 20 μL + 200 μL razblažene krvi
 • 3 Kanala:
  • Er/Tr Kanal (Impendanca)
  • Hgb/Bazo/Le Kanal (Kolorimetrija)
  • Kanal za diferencijaciju (Fluorescenca)
 • 24 parametara + 4 istraživačkih parametara + 3 histograma + 1 grafika rasejanja
 • Automatsko mešanje uzoraka
 • Dvosmerna LIS komunikacija


Maccura F800

Automatski 6-diff hematološki analizator

 • Za srednje i velike laboratorije
 • Modovi rada: puna krv / kapilarna krv / razblažena krv / telesne tečnosti
 • Brzina rada:
  • 100 uzoraka/sat
  • 40 uzoraka telesnih tečnosti/sat
 • Zapremina uzorka:
  • 88 μL pune krvi
  • 88 μL kapilarne krvi
  • 20 μL + 120 μL razblažene krvi
 • 4 kanala:
  • Er/Tr Kanal (impedanca + protočna citometrija)
  • Hbg Kanal (kolorimetrija)
  • Le/Bazo Kanal (fluorescentno bojenje + protočna citometrija)
  • Diferencijalna/NRBc Kanal (fluorescentno bojenje + protočna citometrija)
 • 29 parametara + 18 istraživačkih parametara + 2 histograma + 3 grafika rasejanja
 • Automatsko mešanje uzoraka
 • Dvosmerna LIS komunikacija


Maccura F810

Automatski 6-diff hematolški analizator

 • a srednje i velike laboratorije
 • Modovi rada: puna krv / kapilarna krv / razblažena krv / telesne tečnosti
 • Brzina rada:
  • 100 uzoraka/sat
  • 40 uzoraka telesnih tečnosti/sat
 • Zapremina uzorka:
  • 88 μL pune krvi
  • 88 μL kapilarne krvi
  • 20 μL + 120 μL razblažene krvi
 • 5 kanala:
  • Er/Tr Kanal (impedanca + protočna citometrija)
  • Hbg Kanal (kolorimetrija)
  • Le/Bazo Kanal (fluorescentno bojenje + protočna citometrija)
  • Diferencijalna/NRBc Kanal (fluorescentno bojenje + protočna citometrija)
  • Retikulocitni Kanal (fluorescentno bojenje + protočna citometrija)
 • 36 parametara + 29 istraživačkih parametara + 2 histograma + 4 grafika rasejanja
 • Automatsko mešanje uzoraka
 • Dvosmerna LIS komunikacija


Maccura F880

Automatski 6-diff hematolški analizator

 • Za srednje i velike laboratorije
 • Modovi rada: puna krv / kapilarna krv / razblažena krv / telesne tečnosti
 • Brzina rada:
  • 100 uzoraka/sat
  • 40 uzoraka telesnih tečnosti/sat
 • Zapremina uzorka:
  • 88 μL pune krvi
  • 88 μL kapilarne krvi
  • 20 μL + 120 μL razblažene krvi
 • 7 kanala:
  • Er/Tr Kanal (impedanca + protočna citometrija)
  • Hbg Kanal (kolorimetrija)
  • Le/Bazo Kanal (fluorescentno bojenje + protočna citometrija)
  • Kanal za diferencijaciju (fluorescentno bojenje + protočna citometrija)
  • Retikulocitni Kanal (fluorescentno bojenje + protočna citometrija)
  • Kanal za fluorescentno bojenje trombocita (fluorescentno bojenje + protočna citometrija)
  • Kanal za abnormalne Er (fluorescentno bojenje + protočna citometrija)
 • 37 parametara + 34 istraživačkih parametara + 2 histograma + 6 grafika rasejanja
 • Automatsko mešanje uzoraka
 • Dvosmerna LIS komunikacija

Hematologija – DIRUI brend


DIRUI BCC-3900

Automatski 3-part diff hematološki analizator

 • Brzina: 70 uzoraka/sat
 • 3-part diferencijacija leukocita, 21 parametar i WBC, RBC, PLT histogrami
 • Samo 6ul uzorka
 • Dva moda brojanja : puna krv, predilucija
 • Mala potrošnja reagensa, samo 2 sistemska reagensa (jedan razblaživač i jedan za lizu)
 • Interni termalni štampač
 • 4 USB porta za eksterni štampač, tastaturu, miš, čitač bar kodova
 • Dvosmerna LIS komunikacija
pdf

Brochure


DIRUI BF-6900CRP

Automatski 5-diff hematolški analizator

 • Konstantna brzina sa 60 uzoraka/sat
 • 27 parametara, dodatno 10 istraživačkih parametara, 2 scattergrama i 2 histograma
 • Modovi rada: puna krv, mikro-puna krv, prethodno razblažena krv
 • Mesto za reagense unutar aparata je prednosti za laboratorije sa manje prostora
 • Samo 30 uL krvi za KKS + CRP
 • Rezultat CBC+DIFF+CRP za jedan minut
 • Zatvorene epruvete i automatsko mešanje uzoraka
 • Automatsko rotiranje 360° da biste izbegli greške pri skeniranju bar kodova
 • CRP reagens on board na aparatu na 2-8 ℃, čak i nakon gašenja softvera
 • Multifunkcionalni USB dodaci za povezivanje štampača, skenera, miša, izvoz podataka itd.
 • Dvosmerna LIS komunikacija, poboljšava radnu efikasnost i prenos podataka
pdf

Brochure