21 децембра, 2016

Hematologija

mindraylogo

 

bs2800

BC-2800

Kompaktni, potpuno automatski hematološki analizator koji određuje 19 parametara i poseduje tehnologiju mikro uzorkovanja.

Karakteristike:

 • 3 – struka diferencijacija leukocita, 19 parametara + 3 histograma
 • Dva moda brojanja: puna krv i predilucija
 • Brzina: 30 uzoraka na sat
 • Zapremina uzorka: 13 ul (pune krvi)
 • Baza podataka za 20,000 rezultata uzoraka (uključujući histograme)
 • Veliki LCD ekran u boji
 • Ugrađeni termalni štampač, mogućnost povezivanja eksternog štampača
 • Idealan za male laboratorije zbog optimalnog odnosa cene i performansi
 • Lako i automatizovano održavanje
 • LIS interfejs

 

 

pdf Brochure

 

 


bc3600

 

BC-3600

Kompaktni, potpuno automatski hematološki analizator koji određuje 19 parametara i poseduje tehnologiju mikro uzorkovanja

Karakteristike:

 • 3 – struka diferencijacija leukocita, 21 parametar + 3 histograma
 • Dva moda brojanja: puna krv i predilucija
 • Brzina: 60 uzoraka na sat
 • Zapremina uzorka: 17 ul (pune krvi)
 • Baza podataka za 40,000 rezultata uzoraka (uključujući histograme)
 • Veliki 10.4 inča LCD ekran u boji
 • Ugrađeni termalni štampač, mogućnost povezivanja eksternog štampača
 • Lako i automatizovano održavanje
 • Originalne kontrole, kalibratori i reagensi
 • Uzorkovanje otvorenih ili opcionalno zatvorenih epruveta
 • LIS interfejs
 • 4 USB porta za vezivanje eksternog štampača, barkod čitača, tastature ili miša
 •  

pdf Brochure

 


bc5300

BC-5300

Automatski hematološki analizator, ekonomičan i lak za upotrebu. On kombinuje vrhunsku tehnologiju da bi obezbedio pouzdane i precizne 5 – struku diferencijaciju sa samo 20uL krvi. 

Karakteristike:

 • Laser scatter diferencijacija obezbeđuje vrhunsku preciznost
 • Polu – provodnička laser scatter tehnologija kombinovana sa hemijskim bojenjem diferencira leukocite po veličini i sadržaju granula
 • Patentirani algoritam diferencira grupe ćelija sa velikom preciznošću
 • Intuitivno označavanje informacija pomaže određivanju abnormalnih uzoraka
 • Samo 20uL krvi i 1min su neophodni za dobijanje izveštaja 5 – struke diferencijacije
 • Podržava uzorke pune krvi i kapilarne uzorke u otvorenim bočicama
 • 20uL krvi je neophodno za CBC+DIFF i 15uL za CBC test
 • Brzina do 60 uzoraka na sat

 

pdf  Brochure

 


 

 BC-5380

bc5380
Automatski hematološki analizator koji koristi tri vodeće tehnologije da bi obezbedio brze i pouzdane testove iz samo 20uL krvi. U cilju uštede vremena i smanjenja ručnog rada, autoloader je opremljen da drži 30 epruveta odjednom i da dostigne brzinu od 60 uzoraka na sat.

Karakteristike:

 • Laser scatter diferencijacija obezbeđuje vrhunsku preciznost
 • Polu – provodnička laser scatter tehnologija kombinovana sa hemijskim bojenjem diferencira leukocite po veličini i sadržaju granula
 • Patentirani algoritam diferencira grupe ćelija sa velikom preciznošću
 • Intuitivno označavanje informacija pomaže određivanju abnormalnih uzoraka
 • Samo 20uL krvi i 1min su neophodni za dobijanje izveštaja 5 – struke diferencijacije
 • Veoma lako automatsko uzorkovanje
 • Autoloader za 30 epruveta sa kontinuiranim postavljanjem epruveta
 • ezavistan odeljak za zatvorene epruvete za STAT i kapilarne uzorke
 • Podržava izabrane mikrotejner epruvete
 • Podržani su uzorci pune krvi kao i kapilarni uzorci
 • 20uL krvi je neophodno za CBC+DIFF i 15uL za CBC test
 • Brzina do 60 uzoraka na sat
 • Ekonomična potrošnja reagenasa
 • Intuitivni softver za lako upravljanje i brzo održavanje
 • Prilagodljivi referentni opsezi, stilovi izveštaja i raspored automatskog pranja

pdf  Brochure

 


BC-10

Mindray je ponosan na posvećenosti i iskustvu u razvijanju boljih rešenja za male laboratorije. Naš novi 3-part hematološki analizator je kulminacija tog truda. On obezbeđuje malim laboratorijama više pouzdanja u rezultate i manje vreme obrade. Osobine: 

 • CBC+3-DIFF, 20 parametara+3 histograma
 • Brzina rada: do 30 uzoraka na sat
 • 8.4 inča TFT ekran na dodir
 • Samo tri reagensa je neophodno
 • Uzorkovanje iz otvorenih epruveta
 • Veliki kapacitet skladištenja podataka: do 50.000 uzoraka
 • Originalna QC, kalibratori i reagensi


BC-20

Mindray je ponosan na posvećenosti i iskustvu u razvijanju boljih rešenja za male laboratorije. Naš novi 3-part hematološki analizator je kulminacija tog truda. On obezbeđuje malim laboratorijama više pouzdanja u rezultate i manje vreme obrade.  Osobine: 

 • CBC+3-DIFF, 20 parametara+3 histograma
 • Brzina rada: do 40 uzoraka na sat
 • 10.4 inča TFT ekran na dodir
 • Samo tri reagensa je neophodno
 • Uzorkovanje iz otvorenih epruveta
 • Veliki kapacitet skladištenja podataka: do 100.000 uzoraka
 • Originalna QC, kalibratori i reagensi
pdf

Brochure


BC-30

Mindray je ponosan na posvećenosti i iskustvu u razvijanju boljih rešenja za male laboratorije. Naš novi 3-part hematološki analizator je kulminacija tog truda. On obezbeđuje malim laboratorijama više pouzdanja u rezultate i manje vreme obrade. Osobine: 

 • CBC+3-DIFF, 21 parametar+3 histograma
 • Brzina rada: do 60 uzoraka na sat
 • 10.4 inča TFT ekran na dodir
 • Samo tri reagensa je neophodno
 • Uzorkovanje iz otvorenih epruveta
 • Veliki kapacitet skladištenja podataka: do 400.000 uzoraka
 • Originalna QC, kalibratori i reagensi
pdf

Brochure