март 8, 2021

Glukoza analizatori

Glukoza analizator GA3

Precizni, potpuno automatizovani, brz i ekonomičan – GA 3! 

GA 3 je razvijen za precizno i brzo određivanje koncentracije glukoze i laktata iz hemolizata pune krvi. Rastvori za analiziranje su dostupni u napunjenim, zatvorenim posudama. Posle dodatka uzorka krvi, oni se analiziraju potpuno automatizovano. Izmereni rezultati su prikazani, odštampani, sačuvani i mogu se prebaciti na laboratorijski informacioni sistem. Indentifikacija uzoraka je moguća preko barkoda. 

Prednosti aparata su: 

  • Merenje glukoze i laktata
  • Jednostavna i intuitivna operacija preko ekrana na dodir u boji
  • Integrisani štampač
  • Direktna veza sa laboratorijskim informacionim sistemom preko Ethernet porta
  • Lak za održavanje

Brochure