децембар 21, 2016

Imunohemija

tosoh
aia-360

Tosoh AIA-360

Automatski imunohemijski analizator koji Vam nudi snagu automatizacije i odlične performanse u formatu stonog analizatora. Random access dozvoljava bilo koju kombinaciju testova, u bilo kom rasporedu u bilo kom vremenu i brzinu od 36 rezultata na sat sa prvim rezultatom u roku od  20 minuta od početka rada.

Karakteristike:

 • Automatski imunohemijski analizator
 • Veoma jednostavna upotreba
 • Prvi rezultat za 20 minuta
 • Kompaktnih dimenzija, samo 40 x 40 x 50cm i 30kg
 • Intuitivan korisnički interfejs
 • LIS konekcija
 • 300 rezultata može biti sačuvano u memoriji
 • Ugrađeni termalni štampač
 • Ugrađeni barkod čitač
 • Uzorkovanje iz primarnih epruveta, kao i iz test čašica
 • Određivanje nivoa uzorka, alarmiranje operatora ako nema dovoljno uzorka
 • Dualna detekcija klota održava integritet rezultata
 • Disk za uzorke može da primi 25 uzoraka i 25 testov

pdf  Brochure

TOSOH CL-300

AIA-CL300 je fleksibilan instrument koji odgovara potrebama kupaca. Različite patologije se mogu precizno analizirati pomoću AIA-CL300.

Kao i svi drugi Tosoh AIA-CL automatizovani imunohemijski analizatori, AIA-CL300 koristi jedinstveni CL-AIA Pack format dvostruke čašice. Sa brzinom do 30 rezultata na sat i prvim rezultatom u roku od 15 minuta za većinu testova, ovaj inovativni desktop automatski analizator zadovoljava potrebe od malih do velikih laboratorija, za obavljanje rutinskih analiza, upotrebu u hitnim slučajevima, analizu specifičnih patologija i ezoteričnih testova. AIA-CL300 ima benefite izvrsnosti i jedinstvene tehnologije AIA-CL asortimana koji su već dokazali u smislu lakoće upotrebe, pouzdanosti i analitičkih performansi.

AIA®-CL300 je idealan za:

 • Male, srednje i velike bolnice i klinike:
 • Referentne laboratorije
 • Centralne laboratorije
 • Moguća upotreba u mirror rešenjima

Ovaj inovativni desktop automatski analizator zadovoljava potrebe od malih do velikih laboratorija, za obavljanje rutinskih analiza, pokriva upotrebe u hitnim slučajevima, analiziranje specifičnih patologija i ezoterične testove. Pošto AIA-CL300 zahteva malu zapreminu uzorka, takođe je pogodan za pedijatrijske i gerijatrijske uzorke.

Specifikacije

Metode
Princip eseja CLEIA
Tip reagensa   AIA-CL dvostruka čašica
Dostupni IVD reagensi  > 50 testova
Princip testa    1 CL AIA-PACK® češica = 1 test
Imunohemijsko određivanjeKompletno unutar CL AIA-PACK
Detekcija signalaSupstrat (DIFURAT®) +pojačivač signala (enhanser)
Metoda rada Automatski kontinuirani random access
Kapacitet
Vreme do prvog rezultataPribližno 15 minuta
Kapacitet radaMaks. 30 testova/čas
Broj analita po uzorkuMaks. 6
Zapremina uzorka5 – 50 μL
Pre and post-dilucija uzorkaAuto (4 to 625x)
Predtretman uzorkaAuto
Stalak za reagensMaks. broj test čašica do 24

Maks. broj kalibracionih čašica do 30
Washer i diluent750 mL kontejner (manuelna priprema)
Supstrat i enhanser (pojačivač)Maks. 3 čašice (11 testova/čašica)
Stalak za nastavkeMaks. 96 nastavaka
Ulaz/potrošnja napajanja100 do 240 V AC, 50/60 Hz / 300 VA
Bar-kod čitačiInterni i eksterni (ručni)
Radno okruženje15-30 o C, 40-80% relativna vlažnost.,do 2000m n.v. 
Eksterna komunikacijaRS-232C, USBs, RJ45/LAN 

TOSOH AIA-CL 1200

AIA-CL 1200 je potpuno automatizovan imunohemijski analizator pogodan za laboratorije srednje veličine i veće laboratorije. Brzina rada je 120 testova na sat. Vreme do prvog rezultata je 15 minuta.

 • Visoka osetljivost I preciznost: CLEIA metod
 • Kapacitet za uzorke je 100 (20 rekova po 5 uzoraka u svakom).
 • Jedinstveni dizajn čašica za reagense, kalibratore i diluente – svaka čašica se sastoji iz dva bazenčića.
 • Jedna čašica jedan test.
 • Jednostavan za upotrebu. Reagensi, kalibratori I diluenti su spremni za upotrebu I mogu se čuvati u  frižideru na aparatu. Kapacitet frižidera je 640 čašica.
 • Potpuno automatizovana kalibracija, razblaženje I pretretman uzorka.
 • Opciono:modul za automatsku pripremu Wash I Diluent rastvora.
 • STAT pozicija
 • Uzorci se pipetiraju pomoću nastavaka. Kapacitet za nastavke je 480.
 • Program sledljivosti je ugrađen u softver.
 • LIS konekcija

pdf  Brochure

TOSOH CL-2400

AIA-CL 2400 je potpuno automatizovan imunohemijski analizator pogodan za veće laboratorije. Brzina rada je 240 testova na sat. Vreme do prvog rezultata je 15 minuta.

 •  Visoka osetljivost i preciznost: CLEIA metod
 • Kapacitet za uzorke je 200 (20 rekova po 10 uzoraka u svakom).
 • Jedinstveni dizajn čašica za reagense, kalibratore i diluente – svaka čašica se sastoji iz dva bazenčića.
 • Jedna čašica jedan test.
 • Jednostavan za upotrebu. Reagensi, kalibratori i diluenti su spremni za upotrebu i mogu se čuvati u frižideru na aparatu. Kapacitet frižidera je 1280 čašica.
 • Potpuno automatizovana kalibracija, razblaženje i pretretman uzorka.
 • Automatska priprema Wash i Diluent rastvora.
 • STAT pozcija
 • Uzorci se pipetiraju pomoću nastavaka. Kapacitet za nastavke je 960.
 • Program sledljivosti je ugrađen u softver.
 • LIS konekcija

pdf  Brochure